id=”hi新莆京:-156416″>序二

余老友赵君晴初.平生牛角挂书.尤邃于轩岐之学.初不以医自名.命剂辄效.有不行为者.顾能早决之.以是四方求治者.接踵无虚日.君犹虑耳目之隘也.谦逊访道.不惮涉历.孜孜焉.汲汲焉.盖靡刻不注意于活人济世.余懵不知医.而乐与君游.尝聆其绪论.阐述义理.剀陈利弊.足以拓医家之胸臆.释伤者之迷罔.非钻研深.经历久.不克臻是.每举其所话.以话于朋辈中之从事于医及见困于伤者.惟恐其传之不可能遍也.又恐君之苦酬应.不遑燕居.而未尝笔之于书也.四日.见示是编.受而读之.则其活人济世之怀.俱蔼然流露于楮墨间.而知向之因其所话以觇其平时之切磋涉世者.犹只十二二焉.二〇一三年秋.其友姚静庵广文请付剞劂以行世.余亟怂恿之.爰不自揣谫陋.焉缀数语于简端.且曩者欲分布其话而不可得.如今乃得家置一编焉.并以志余之喜也.

陈君蕙亭.吾浙振奇士也.居乡试文本不得志.乃去而以末秩试吏于吴中.仍落落寡所合.自少尝读黄帝书.能尽百药之性.以之疗人病辄效.意不欲私其能也.需次多暇.乃辑为本草撮要一书.将传诸世.俾人人知药之所以中于伤者.第不违其性.举一世可无疾痛
痒之患.官不足以济世.而托之医.其愿宏.其术精矣.余二零一三年秋.始以吴中长吏之招.来襄艺术学堂事.君稔之
过访.袖出其书 余.余懵于医.愿读其书.百药之情状火眼金睛.弥爽心目.因
然有感于吾学堂之生徒.其贤者犹壮夫之不待药也.而无聊猖狂.狂诞之习方盛.举例时行
厉.往往感人而易病.欲亟治之.而苦未得其药.君傥别有肘后之秘.能惠笔者感到生徒疗者乎.今学堂生徒.将储为他日疗国之医生也.生徒之病.必先疗而后能够言疗国.君果别有术焉.盖即视此书例亦相继条举.夫药里面于病人.而更有以
笔者乎.

相关文章